8. – Građa računala – prijenos podataka u računalu

Nadam se da će vam ovi kvizovi i zadaci pomoći u ponavljanju i utvrđivanju cjeline Građa računala, prijenos podataka u računalu.

lA2