Microbit

Ako želiš programirati klikni na sliku i otvori uređivač za JavaScript Blocks (“editor” ).

microbit2.gif

Oglasi